Tema: opasnost

Vesti / od Živeti sa prirodom -

Veliki bački kanal crna tačka Evrope

Analizom biološkog kvaliteta na 70 odsto mernih stanica površinskih voda Srbije određen je zadovoljavajući status (kategorija odličan i dobar), dok je na 30 odsto nezadovoljavajući status. Najslabiji kvalitet voda u…