Tema: vazduh

Vesti / od Živeti sa prirodom -

Najzagađenije zemlje Evrope

Najnovnije informacije koje je objavila Svetska zdravstvena organizacija govore da je Bosna i Hercegovina po svim parametrima najzagađenija zemlja u Evropi, a teritorija Balkana i Istočne Evrope prednjače u odnosu…