ČOVEKOV ORGANIZAM JE PRILAGOĐEN ZA ŽIVOT U PRIRODI

od Živeti sa prirodom 8,175 views0

Čovek je u svojoj istoriji povezan sa šumom i životinjama i sa celokupnom prirodom. Tek se u poslednjih nekoliko stotina godina, uporedno sa znatnijim razvojem tehnike i složenijeg načina privređivanja, mnogo veći deo čovečanstva počeo potpuno da se odvaja od rada i života u prirodi. To se pre svega odnosi na stanovništvo najvećih gradova, onih manjih gradova, ali i stanovnike sela koji žive gradskim načinom života.

Foto

Neslaganje koje postoji između prilagođenosti našeg bića jednom načinu života i rada i našeg života u svim drugim uslovima dovodi do izvesnog telesnog i duhovnog nesklada. Lekari su utvrdili da se iz godine u godinu povećava broj ljudi sa nedovoljno razvijenim mišićima, sa smetnjama u normalnom radu unutrašnjih organa- srca, jetre, organa za varenje, nerava i drugo, i da je uzrok tim nedostacima nedovoljno kretanje i rad na čistom vazduhu, u slobodnoj prirodi.
Slično stanje utvrdili su psihijatri na polju duhovnog života ljudi. Kao glavni lek za lečenje ovih nedostataka i lekari i psihijatri preporučuju kretanje na svežem vazduhu i bavljenje poslom u prirodi. Godišnji odmori, kao i banjska i klimatska lečenja, popravljaju stanje zdravlja kod odraslih ljudi, čiji je organizam već poremećen preteranim i jednoličnim radom daleko od prirode.
Ali naš narod lepo kaže da je bolje sprečiti nego lečiti. Kod mladih ljudi fiskultura i sport donekle popravljaju ovakvo stanje, naročito u pogledu telesne otpornosti, ali do nije dovoljno da bi čovek bio srećan i potpuno zdrav. Što češćim dodirom sa prirodom, tj. redovnim sedmičnim izlascima i boravkom u prirodi moramo sprečiti da telo i duh dece dođe u stanje koje će zahtevati lečenje.
Kretanje u prirodi, na čistom vazduhu, i zanimanje onim na šta se u njoj naiđe usklađuju i dovode u red kod čoveka sve ono što je nenormalnim životom bilo poremećeno. Česti izlasci u prirodu, povremeni odlasci u šumu, na livadu ili more osiguravaju normalan telesni i duhovni razvoj deteta.

Izvor: tinkturedrsulca.com

Odgovori

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>