Ove biljke treba da imate u kući

od Živeti sa prirodom 9,551 views0

Istraživanja u Americi koja se odnose na sobno bilje i njihovu ulogu u prečišćavanje vazduha, uključuju podatke vezane za otrove koji se sreću u zatvorenom prostoru, kao što su benzol, formaldehid i trihloretilen.
  • Izvori zagađenja benzolom mogu biti: mastilo, boje, plastike, deterdženti, duvanski dim, benzin, sintetička vlakna…
  • Izvori zagađenja formaldehidom: lepak za parket, pur-pena, kese, podloga tepiha, prirodni gas, kerozin, duvanski dim…
  • Izvori zagađenja trihloretilenom: mastilo za štampač, sredstva za suvo čišćenje, lakovi…
Efekti koje ovi zagađujući elementi izazivaju kod čoveka su: nadražaji kože i očiju, vrtoglavica, malaksalost, mučnina, glavobolja, drhtanje, gubitak apetita, bolest krvnog sistema, alergijski dermatitis, astma…
Eksperiment u Indiji – Sobne biljke kao KGH sistemi
Istraživanja koje je sproveo Indijac Kamal Meattle, u saradnji sa stručnjacima, pokazala su da su sobne biljke, naročito određene tri vrste, izuzetno uticale na prečišćavanje vazduha u objektu. Naime, korišćene su Chrysalidocarpus lutescens, Sanseveria trifasciata i Epipremnum aureum.
Areka ili Leptir palma – Chrysalidocarpus lutescens uklanja ugljen-dioksid i pretvara ga u kiseonik.
Potrebno je obezbediti četiri biljke srednje veličine po osobi. Sanseveria trifasciata se naziva biljkom za spavaću sobu jer uspešno redukuje ugljen-dioksid tokom noći. Potrebno je od 6 do 8 biljaka po osobi.
Foto: Areka ili Leptir palma
Zlatna puzavica – Epipremnum aureum uklanja formaldehid iz vazduha. Izvršen je eksperiment tako što su ove biljke unete u zgradu staru 20 godina koja je imala 50.000 metara kvadratnih.
Foto: Zlatna puzavica
Foto: Sansevijerija, sabljica ili svekrvin jezik – Sanseveria trifasciata
U zgradi je postavljeno oko 1.200 biljaka za 300 osoba koje su u njoj obitavale. Studija je pokazala da su, u odnosu na druge objekte, kod ljudi u ovoj zgradi, smanjeni sproblemi vezani za iritaciju očiju za 52%, problemi respiratornog sistema za 34%, glavobolje za 24%, astma za 9%.

Ova studija je objavljena 8. septembra 2008. godine, a Vlada Indije proglasila je ovaj objekat za najzdraviji objekat u New Delhi-ju. Na osnovu ove studije dokazano je da je i sama produktivnost ljudi povećana za 20%.

Prema NASA-inim istraživanjima na listu sobnih biljaka koje odlično prečišćavaju vazduh spadaju i  Klasična palma(Rhapis excelsa ), Bambusova palma(Chamaedorea seifrizii), Fikus (Ficus robusta), Dracena (Dracaena deremensis), Bršljen (Hedera helix), Aloe vera (Aloe Barbadensis Miller), Zeleni ljiljan (Chlorophytum comosum), Kovrčava paprat (Nephrolepis, Bostonska paprat) i Hrizantema(Chrysanthemum).

Foto:Klasična palma
Foto: Bambusova palma
Foto: Fikus
Foto: Dracena
Foto: Bršljen
Foto: Zeleni ljiljan
Foto: Kovrčava paprat
Foto: Hrizantema
Foto: Aloe Vera
Izvor: 1, 2, 3

Odgovori

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>